3960 Gerdingen

The postal code of Gerdingen is 3960

Province: 

Deelgemeente van: