2018 Antwerpen

De postcode van Antwerpen is 2018

Provincie: 

Antwerpen-7, gebied ten oosten van de Leien en ten zuiden van de Gemeentestraat en de Carnotstraat. De wijken Klein-Antwerpen, Statiekwartier, Markgrave (De Ley, Sint-Laureys), Zuid-Brederode, Haringrode, Zurenborg enz.. vallen onder 2018 Antwerpen