2040 Antwerp

The postal code of Antwerp is 2040

Province: 

Antwerpen-4, in 1958 aangehecht, is sinds 1983 het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo.